atama takvimi 2012 meb

E nakl olmayanlar ptal LEM yapablecek 4- E durumu atamalarnda, elerden herhangi birinin atamas norm aç bulunmamas nedeniyle yaplamam ise, atanan ein iliik kesmemi olmas kaydyla bir dilekçe ile bavurmas ve il millî eitim müdürlünce Bakanla bildirilmesi durumunda iptal ilemi gerçekletirilecektir.
Güncelleme yapldktan sonra yeni takvime göre mülakata katlacak olan kiiler Tarihi ile tarihleri arasnda açklanacak.
Güncelleme : 15:51:34Bu içerik 2894 kez okundu.Adaylar, tebligat takiben Bakanlmz Öretmen Yetitirme ve Gelitirme Genel Müdürlünce 12 - tarihleri arasnda uyum eitimine alnacaklardr.Alan dekl bavurulari 10 LA 13 EYLÜL arasi alinacak 2- Mezuniyetleri itibaryla, Snf Öretmenlii alanndan baka alanlara geçmek isteyenler bata olmak üzere il genelinde ihtiyaç duyulan alanlara alan deiiklii yaplacaktr.Milli Etim Bakanl yönetici aday sözlü snavlar 3 Temmuz ile tarihleri arasnda geröekletirilecei açklanld.Klavuzu, Bakanlmzn adresinde kamuoyuna duyurulacaktr. Netlemi olan sonuçlar tarihinde ilan edilecek.3- tarihinde yaplan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öretmenlerini Seçme Snav'nda baarl olanlarn atamalar, önümüzdeki aylarda yaplacak olan eitim kurumlarnn norm güncelleme ilemleri tamamlandktan sonra gerçekletirilecektir.2- Mezuniyetleri itibaryla, Snf Öretmenlii alanndan baka alanlara geçmek isteyenler bata olmak üzere il genelinde ihtiyaç duyulan alanlara alan deiiklii yaplacaktr.Buna ilikin 2012-2 Öretmenlie Bavuru ve Atama Klavuzu, Bakanlmzn adresinden kamuoyuna duyurulacaktr.MEB tarafndan yönetici atamalarna dair bo kontenjanlar 14 Austos ile tarihleri arasnda belirlenerek sisteme girilecek. .Bavurular 3 Eylül'de balyor.Anadolu lselerne Öretmen atamasi, norm GÜncellemes yapildiktan sonra olacak 3- tarihinde yaplan.
4- E durumu atamalarnda, elerden herhangi birinin atamas norm aç bulunmamas nedeniyle yaplamam ise, atanan ein iliik kesmemi olmas kaydyla bir dilekçe ile bavurmas ve il millî eitim müdürlünce Bakanla bildirilmesi durumunda iptal ilemi gerçekletirilecektir.
Basin AÇiklamasi, lK atama bavurulari 3 LA 9 EYLÜL arasinda alinacak 1- Bakanlmza bal resmî eitim kurumlarnn öretmen ihtiyacn karlamak üzere "ilk atama" yoluyla.000 kadrolu öretmen atamas yaplacaktr.Milli Eitim Bakanlyönetici adaylarn snav sonuçlarn 24 Temmuz tarihinde kamuoyuna iletecek.Basn ve Halkla likiler Müavirlii.Buna ilikin 2012 Yl Alan Deiiklii Klavuzu, Bakanlmzn adresinde kamuoyuna duyurulacaktr.Yönetici adaylarnn tercih onay ilemleri 28 Austos ile tarihleri arasnda gerçekletirilecek ve atama sonuçlar da 5 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasnda açklanlacak.Kategoriler, gündem, empire earth full version windows 7 gündem, gündem, gündem, gündem, ekonomi.21 Austos ile tarihleri arasnda yönetici aday olamk isyenlerin terciih almlar kabul edilecek.Milli Eitim Bakanl tarafndan sözlü snavndan açklanm olan puan sonuçlar 3 Austos ve tarihleri arasnda sisteme girilmi olacak.Gündem, gündem, gündem, gündem, ekonomi.Gündem, gündem atama takvimi 2012 meb ile likili Haberler.